Werkwijze

Op basis van uurtarief

Onze werkzaamheden wor­den verricht op ba­sis van een uurtarief. Zo mo­ge­lijk wordt van te vo­ren een schatting van het honorarium af­ge­ge­ven.

Meer informatie

Voor meer in­for­ma­tie o­ver onze dienst­ver­le­ning, zie onze dienstenwijzer:

Om inzicht te krij­gen in u als klant hanteren wij het vol­gen­de klantprofiel (een invulformulier):

De Haan PensioenconsultPersoonlijk pensioenadvies